100%காதல் படத்திலிருந்து “ஒரு வானம்” லிரிக் சாங் வெளியானது.

100%காதல் படத்திலிருந்து “ஒரு வானம்” லிரிக் சாங் வெளியானது. | 100% Kaadhaal – Oru Vaanam Lyric Song